Bibliografija: obrobnost/marginality

 • PELC, Stanko. Geographical marginality in Slovenia from the point of demographical indicators. Revija za geografijo, 2006, 1, št. 2, str. 121-131. [COBISS.SI-ID 34461794]

 • PELC, Stanko. Geografska obrobnost. Geogr. vestn., 2004, letn. 76, št. 2, str. 65-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 28129890][open draft - MS Word document]

 • PELC, Stanko. The village Vojsko - an example for the implementation of integral rural development in Slovenia. V: FURLANI DE CIVIT, Maria Estela (ur.). Development issues in marginal regions II : policies and strategies : proceedings. Mendoza: Instituto de Geografia, 1995, str. 195-206. [COBISS.SI-ID 3332962]

 • PELC, Stanko. Possible impact of the new highway network on sustainable development of marginal regions in Slovenia. V: JONES, Gareth (ur.), MORRIS, Arthur (ur.). Issues of environmental, economic and social stability in the development of marginal regions: practices and evaluation : proceedings, [Universities of Strathclyde and Glasgow, Scotland], July 30-August 4, 1996. Strathclyde: University of Strathclyde, Department of Geography; Glasgow: University of Glasgow, Department of Geography, 1996, str. 223-229. [COBISS.SI-ID 3057481]

 • PELC, Stanko. EU perspectives of the marginal rural areas in Slovenia. V: GOURLAY, Deborah (ur.). Marginal rural areas in the new millennium : new issues? : new opportunities?. Aberdeen: Scottish Agricultural College, 1998, str. 243-253. [COBISS.SI-ID 3249481

 • PELC, Stanko. Rural development and marginal areas in Slovenia. V: JUSSILA, Heikki (ur.), MAJORAL, Roser (ur.), CULLEN, Bradley (ur.). Sustainable development and geographical space : issues of population, environment, globalization and education in marginal regions, (Marginal regions). Aldershot: Ashgate, cop. 2002, str. 99-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 4874057]

 • PELC, Stanko. Traces of marginality in Slovenian border areas. V: JONES, Gareth (ur.), LEIMGRUBER, Walter (ur.), NEL, E. L. (ur.). Issues in geographical marginality : papers presented during the meetings of the Commision on evolving issues of geographical marginality in the early 21st century world, 2001-2004 : general introduction. Grahamstown: Rhodes University, 2007, str. 11-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 512290688]

 • PELC, Stanko. Periferality and marginality discourse in Central European context. V: CSAPÓ, János (ur.), AUBERT, Antal (ur.). Differentiating spatial structures in the Central-European region. Pécs: Faculty of Sciences, Institute of Geography, 2009, str. 48-57, ilustr. COBISS.SI-ID 512499328

 • PELC, Stanko. The marginality and marginal regions in Slovenia. V: JUSSILA, Heikki (ur.), MAJORAL, Roser (ur.), MUTAMBIRWA, Chris C. (ur.). Marginality in space - past, present and future : theoretical and methodological aspects of cultural, social and economic parameters of marginal and critical regions, (Dynamics of marginal and critical regions). Aldershot [etc.]: Ashgate, 1999, str. 36-49. [COBISS.SI-ID 3282761]

 • PELC, Stanko. Slovene-Croatian border as past, present and future generator of marginalization. V: GOSAR, Anton (ur.), ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Globalizirana Evropa, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005, str. 275-294, 426-428. [COBISS.SI-ID 31136866]

 • PELC, Stanko. Amateur cultural activities and local and national identity in the era of globalization. V: VALENÇA, Márcio Moraes (ur.), NEL, E. L. (ur.), LEIMGRUBER, Walter (ur.). The global challenge and marginalization. New York: Nova Science Publishers, cop. 2008, str. 411-422. [COBISS.SI-ID 512548480]

 • PELC, Stanko. O geografski marginalnosti obmejnega območja v zahodni Sloveniji. V: BUFON, Milan. Na obrobju ali v osredju? : slovenska obmejna območja pred izzivi evropskega povezovanja, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2008, str. 273-304, graf. prikazi, zvd. COBISS.SI-ID 1576915

 • PELC, Stanko. Meje in marginalnost v Koprskem primorju. V: GOSAR, Anton (ur.), TURČIN, Nina (ur.). Razvojne priložnosti obmejnih območij Slovenije, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009, str. 107-121. [COBISS.SI-ID 41916770]