Dejavnosti - Activities

Raziskovanje in objave

Geografska obrobnost

Geografija podeželja

Prometna geografija

Pedagoško delo

Research and publications

Geographical marginality

Geography of rural areas

Geography of transportation

Pedagogical activity